සුවය ලැබූ ගණන 42 දක්වා වැඩි වෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 07. 04. 2020 | 1.40pm
සුවය ලැබූ ගණන 42 දක්වා වැඩි වෙයි

කොරෝනා රෝගීන්ගෙන් තවත් සිව්දෙනකු සම්පූර්ණ සුවය ලබා පිටව යාමත් සමග මෙරට සුව වූ කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 42 දක්වා ඉහළ ගිය බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය කියයි.

Share