සමාජ දුරස්ථ භාවය නොතකයි : ගාල්ලේ බසයක සෙනඟ පිරිලා

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 06. 04. 2020 | 12.45pm
සමාජ දුරස්ථ භාවය නොතකයි : ගාල්ලේ බසයක සෙනඟ පිරිලා

ඇඳිරිනීතිය ලිහිල් කළ ඇතැම් ප්‍රදේශවල අද (06) සමාජ දුරස්ථභාවය නොතිබිණි. ඊට උදාහරණ සපයන වීඩියෝවක් පාඨකයෙක් විසින් medialk.com වෙත එවා තිබිණි.

ගාල්ල-හික්කඩුව බසයක් සමාජ දුරස්ථ භාවය නැතිව සෙනඟ පුරවාගෙන යන ආකාරය එම වීඩියෝවේ දැක්වේ. අද උදේ 11ත්-11 20ත් අතර ඔහු එය වීඩියෝ කර තිබුණේ ගාල්ල මහමෝදර රෝහල අසල දී ය.

මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට දැනුම් දී තිබිණි. එලෙස දැනුම් දුන් විට පොලිසිය ප්‍රකාශ කර තිබුණේ ඒ ගැන සොයා බලන බවයි.

එම වීඩියෝව පහතින්...

Share