සුව වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 33 දක්වා ඉහළට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 05. 04. 2020 | 11.47pm
සුව වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 33 දක්වා ඉහළට

තවත් රෝගීන් 04 දෙනකු සම්පූර්ණ සුවය ලැබූ බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය කියයි. මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සුවය ලැබූ කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 33 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. 

Share