අද දවසට කොරෝනා ආසාධිතයන් 10 : මුළු ගණන 176ට නඟී

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 05. 04. 2020 | 8.50pm
අද දවසට කොරෝනා ආසාධිතයන් 10 : මුළු ගණන 176ට නඟී

නව කොරෝනා රෝගය (COVID-19) ආසාධනය වූ බවට තහවුරු කර ගත් රෝගීන් සංඛ්‍යාව අද රාත්‍රී 11 වන විට 176 දක්වා වැඩි වූ බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය කියයි.‍

අද දවසට තහවුරු කර ගත් රෝගින් ගණන 10 දෙනෙකි.

Update : 8.50PM

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තහවුරු කර ගත් කොරෝනා ආසාධිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 175 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය කියයි.

ඒ අද (05) රාත්‍රී 8.30වන විට තවත් එක් අයෙක් කොරෝනා ආසාධිත බවට තහවුරු වීමත් සමඟය.

ඒ අනුව අද දින තහවුරු කර ගත් කොරෝනා ආසාධිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 09කි.


Share