නිරෝධායනය වූවන්ට තවත් දින 14ක් ස්වයං නිරෝධායනය වන්නැයි ඉල්ලීමක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 05. 04. 2020 | 7.03pm
නිරෝධායනය වූවන්ට තවත් දින 14ක් ස්වයං නිරෝධායනය වන්නැයි ඉල්ලීමක්

නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල දින 14ක නිරෝධායනයෙන් පසු නිවෙස්වලට ගිය පිරිස් සහ නිවෙස්වල ස්වයං නිරෝධායනය වූ පිරිස් තවත් දින 14ක කාලයක් ස්වයං නිරෝධායනය වන ලෙස හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ඉල්ලා සිටියි.

නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක දින 14ක කාලයක් කටයුතු කර නිවසට ගිය පුද්ගලයකුට ඊට දින 07කට පමණ පසු කොරෝනා ආසාධනය වී ඇතැයි තහවුරු වී තිබිණි. 

එබැවින් පළමු දින 14ට අමතරව තවත් දින 14ක් ස්වයං නිරෝධායනය වන ලෙස හමුදාපතිවරයා නිරෝධායනයට ලක්වූවන්ට සහ ලක් වෙන පිරිසට දැනුම් දෙයි.

නිරෝධායනය නිම කර නිවසට ගොස් සිටිය දී කොරෝනා තහවුරු වූ පුද්ගලයා ඇසුරු කළ 17 දෙනකු නිරෝධායනය සඳහා දියතලාව කඳවුරට යොමු කළ බව ද යුදහමුදාපතිවරයා කීවේය.

Share