සුවය ලැබූ ගණන 29ට නඟී

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 05. 04. 2020 | 1.28pm
සුවය ලැබූ ගණන 29ට නඟී

තවත් රෝගීන් දෙදෙනකු සම්පූර්ණ සුවය ලැබූ බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය කියයි.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සුවය ලැබූ කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 29 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත


Share