දිස්ත්‍රික් හයක ඇඳිරිනීතිය දිගටම : සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලට හෙට ලිහිල් කර යළි පනවයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 05. 04. 2020 | 1.11pm
දිස්ත්‍රික් හයක ඇඳිරිනීතිය දිගටම : සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලට හෙට ලිහිල් කර යළි පනවයි

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තියට ඉහළ අවදානමක් සහිත දිස්ත්‍රික්ක හයක ඇඳිරිනීතිය නැවත දැනුම්දෙනතුරු තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

එම දිස්ත්‍රික්ක හය හැරුණුවිට සෙසු දිස්ත්‍රික්ක සඳහා දැනට පවතින ඇඳිරිනීතිය හෙට (06) උදෑසන 6.00ට ලිහිල් කර යළිත් දහවල් 2.00 පැනවෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය කියයි.

එලෙස හෙට සවස 2.00ට යළි පනවන ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පසුව දැනුම් දෙන බව ද එම අංශය පවසයි.

කොළඹ, කළුතර සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කවල දැනට හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කර ඇති ප්‍රදේශවලට ඇතුළත් වීම හෝ ඉන් පිටවීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කර තිබේ.

අත්‍යවශ්‍ය සේවා හැර වෙනත් කාර්යයන් සඳහා දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමනාගමනය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කර තිබේ.

Share