කොරෝනා ආසාධිතයෝ තවත් 03ක් : මුළු ගණන 159ක් : අද දවසට 08ක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 03. 04. 2020 | 10.37pm
කොරෝනා ආසාධිතයෝ තවත් 03ක් : මුළු ගණන 159ක් : අද දවසට 08ක්

කොරෝනා ආසාධිතයින් තවත් තිදෙනකු අද (4) රාත්‍රී වන විට තහවුරු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවෙන් සොයාගත් කොරෝනා ආසාධිතයන්ගේ මුළු ගණන 159 දක්වා ඉහළ ගිය බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය කියයි.

අද උදේ වන විට වාර්තා වී තිබුණේ කොරෝනා ආසාධිතයන් 151 දෙනකු පමණි. සවස හය පමණ වන විටත් තවත් එක් ආසාදිතයකු වාර්තා වූ අතර එය රාත්‍රී 09 පමණ වන විට 156 දක්වා වර්ධනය විය. රාත්‍රී 10.10 පමණ විට විට ආසාධිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 159 දක්වා ඉහළ ගිය බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය කියයි. 

ඒ අනුව අද දිනයේ දී වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාධිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව අට දෙනෙකි.

කොරෝනා වසංගතයේ බරපතලකම තේරුම් ගන්න. නිවසටම වී සිටින්න. ලක්ෂණ ඇත්නම් වෛද්‍යවරයකු මුණ ගැසී සැබෑ තතු ප්‍රකාශ කරන්න....
MediaLK.com කණ්ඩායමේ දැනුම් දීමක්
Share