මරදානේ කොටසක් වහයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 02. 04. 2020 | 10.59am
මරදානේ කොටසක් වහයි

නව කොරෝනා වෛරසය (COVID-19) ආසාධනය වීමෙන් මිය ගිය මරදානේ පුද්ගලයා සිටි ප්‍රදේශයේ කොටසක් වසා දමා ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

එම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයන්ට ස්වයං නිරෝධායනය වන ලෙස දැනුම් දුන් බව ද පොලිසිය සඳහන් කරයි.

නිරෝධායන ආඥා පනත යටතේ යම් රෝගී ප්‍රදේශයක් සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමේ බලය නිසි බලධාරියාට තිබේ.

නිසි බලධාරියා යන්නට අදාල අර්ථ නිරූපනය සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය 25 වැනි දා ගැසට් කළාය.

ඒ අනුව රටටම නිසි බලධාරියා වන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ට අමතරව ප්‍රාදේශීය සභා දක්වා බලය පවරා තිබේ.

Share