තවත් තිදෙනෙක් සම්පූර්ණ සුවය ලබති

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 01. 04. 2020 | 7.17pm
තවත් තිදෙනෙක් සම්පූර්ණ සුවය ලබති

තවත් තිදෙනෙක් සම්පූර්ණ සුවය ලබා ඇතැයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසයි.

ඒ අනුව සුවය පැබූ සංඛ්‍යාව 21 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

කොරෝනා වසංගතයේ බරපතලකම තේරුම් ගන්න. නිවසටම වී ලක්ෂණ ඇත්නම් වෛද්‍යවරයකු මුණ ගැසී සැබෑ තතු ප්‍රකාශ කරන්න....
MediaLK.com කණ්ඩායමේ දැනුම් දීමක්
Share