කොරෝනා ආසාධිත මුල්ම 102 සමඟ සමීප සබඳතා 2024ක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 29. 03. 2020 | 1.45pm
කොරෝනා ආසාධිත මුල්ම 102 සමඟ සමීප සබඳතා 2024ක්

නව කොරෝනා රෝගය (COVID-19) ආසාධනය වී ඇතැයි මුලින්ම තහවුරු කර ගත් රෝගීන් 102 සමඟ සමීප සබඳතා පැවැත්වූ 2024 දෙනකු හඳුනාගෙන ඇතැයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය කියයි. 

මේ වන විට ඔවුන්ගෙන් අති බහුතරයක් නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර තිබේ. 

එම 2024 දෙනා සමඟ සමීප සබඳතා පැවැත්වූ බවට සැක කරන තවත් විශාල පිරිසක් ද නිරෝධායනයට යොමු කර ඇතැයි රජය කියයි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය ඊයේ(28) ජාතික රූපවාහිනියේ පැවැති වැඩසටහනකට සහභාගී වෙමින් පැවසුවේ 20,000කට ආසන්න පිරිසක් නිරෝධායනයට යොමු කර ඇති බවයි. 

පළමු රෝගීන් 102 අතුරෙන් වැඩිම සම්බන්ධතා ප්‍රමාණයක් තිබී ඇත්තේ කොරෝනා ආසාධනය වී ඇතැයි 27 වැනියට තහවුරු වූ පුද්ගලයාටය. ඔහු ඉන්දියාවේ සහ සිංගප්පූරුවේ සිට පැමිණ ඇති අතර ළඟින් ඇසුරු කර ඇතැයි කියන පිරිස 262කි. මේ පිරිසෙන් කිසිවකුටවත් කොරෝනා ආසාධනය වූ බවක් මෙතෙක් වාර්තා වී නැත. 

කොරෝනා ආසාධනය වී ඇතැයි 66 වැනියට තහවුරු කර ගත් පුද්ගලයා ඇසුරු කර ඇති ගණන 184කි.  ඔහු 51 වැනි රෝගියා ඇසුරු කර ඇතත් මේ දෙදෙනාට රෝගය ආසාධනය වූයේ කෙසේදැයි මෙතෙක් තහවුරු කරගෙන නැත. මේ දෙදෙනාට කොරෝනා ආසාධනය වී තිබුණද ඔවුන් ඇසුරු කළ පිරිසට කොරෝනා ආසාධනය වී ඇතැයි හඳුනාගෙන නැත. 

87 වැනියට තහවුරු කර ගත් රෝගියා ඇසුරු කර ඇති ගණන 169 දෙනෙකි. කොරෝනා ආසාධනය වූවකුට නිරාවරණය වීම නිසා ඔහුට රෝගය වැළඳනේනට ඇතැයි සක කළ ද ඔහු අසුරු කළ කිසිවකුටවත් රෝගය වැළඳුණු බවත් මෙතෙක් තහවුරු කරගෙන නැත. 


Share