ඉතාලිය මරණ 10000 පසු කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 28. 03. 2020 | 11.11pm
ඉතාලිය මරණ 10000 පසු කරයි

පසුගිය පැය 24 තුළ ඉතාලියේ මරණ සංඛ්‍යාව 889ක් වාර්තා වීමත් සමග එරට මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 10023 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

පසුගිය පැය 24 තුළ ආසාදන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 5974කින් 92472 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

වෛරසය ආසාදනය වූ 12384 දෙනෙක් සම්පූර්ණයෙන් සුවය ලබා තිබේ.

ඉතාලිය ලොව වැඩිම මරණ අනුපාතය ඇති රටයි.

CNN ඇසුරෙන්

Cover Photo : CNN

Share