කළුතර ගමක් ලොක්ඩවුන් කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 27. 03. 2020 | 9.23pm
කළුතර ගමක් ලොක්ඩවුන් කරයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අටළුගම ගම්මානයට ඇතුළුවීම සහ ගමෙන් පිටවීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කර ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

කොරෝනා ආසාධනය වී ඇතැයි ඊයේ තහවුරු කර ගත් පුද්ගලයකු අටලුගම ගමේ නිවාස කිහිපයකට ගොස් ඇතැයි අනාවරණය වීම නිසා මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

ගමේ නිවාස 25ක පමණ පිරිස්වලට ස්වයං නිරෝධනය වන ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දැනුම් දී තිබේ.

Share