බ්‍රිතාන්‍ය සෞඛ්‍ය ඇමතිටත් ⁣කො⁣රෝනා

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 27. 03. 2020 | 7.46pm
බ්‍රිතාන්‍ය සෞඛ්‍ය ඇමතිටත් ⁣කො⁣රෝනා

බ්‍රිතාන්‍ය සෞඛ්‍ය ලේකම් (අමාත්‍ය) මැට් හැංකොක් මහතාට ⁣කො⁣රෝනා වෛරසය වැළදී ඇතැයි බීබීසීය වාර්තා කරයි.

ඔහු නිවසේදී ස්වයං නිරෝධායනය වන බවත් ඔහුගේ රෝග ලක්ෂණ බරපතල නොවන බවත් පැවසේ.

බීබීසී ඇසුරෙන් 

Share