ඇඳිරිනීතිය කැඩුවොත් බුරුලක් නෑ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 27. 03. 2020 | 6.25pm
ඇඳිරිනීතිය කැඩුවොත් බුරුලක් නෑ

අද සිට ඇඳිරිනීතිය කඩ කරන්නන්ට එරෙහිව නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිසිය කියයි.

ඇඳිරිනීතිය කඩකරන පිරිසට අද සිට පොලිස් ඇප හිමි නොවන බව නියෝජ්‍ය පොල්ස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පැවසීය.

Share