හොරොව්පතාන පල්ලියක සභාපති ඇතුළු පිරිසකට නඩු

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 27. 03. 2020 | 6.13pm
හොරොව්පතාන පල්ලියක සභාපති ඇතුළු පිරිසකට නඩු

නිරෝධායන නියෝග කඩකරමින් අද දින දේව මෙහෙයකට සහභාගී වූ හොරොව්පතානේ පල්ලියක සභාපති ඇතුළු පිරිසකට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව පොලිසිය කියයි.

මෙම දේවමෙහෙය⁣ට සහභාගී වූ 17 දෙනකු හඳුනාගෙන ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

එම දේවමෙහෙයට 50ක⁣ට අධික පිරිසක් සහභාගී වී ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

Share