කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ පහ ඉක්මවයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 27. 03. 2020 | 1.52am
කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ පහ ඉක්මවයි

ලෝකයේ කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත රෝගීන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 05 ඉක්මවා ඇතැයි ජෝන් හොප්කින්ස් විශ්ව විද්‍යාලයේ දත්ත පෙන්වා දෙයි. 

JHU දත්ත වලට අනුව සමස්ත ගෝලීය ආසාදන සංඛ්‍යාව 521 086 ක් වන අතර ගෝලීය මරණ සංඛ්‍යාව 23568 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

වෛරසය ලොව පුරා රටවල් 175 කට පැතිරී ගොස් ඇති අතර ආසාදිත රෝගීන් 121 255 ක් සම්පූර්ණයෙන්ම සුව වී ඇත.

Share