ඇප තියන්න බැරි සැකකරුවන් මුදා හැරීමට මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙන් නිර්දේශ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 26. 03. 2020 | 2.11pm
ඇප තියන්න බැරි සැකකරුවන් මුදා හැරීමට මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙන් නිර්දේශ

ඇප ගෙවීමට නොහැකි වීම නිසා රිමාන්ඩ් කර සිටින සැකකරුවන් අදාල බලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කර බන්ධනාගාරයෙන් මුදා හැරීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ඉතා ඉක්මණින් කටයුතු කළ යුතු බවට මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව නිර්දේශ කරයි.

බරපතල ලෙස රෝගාතුර වී සිටින සිරකරුවන්,අවුරුදු 70ට වැඩි සිරකරුවන් සහ සුළු වැරදි සඳහා සිරගත කර සිටින සිරකරුවන් ද අවසර දී ඇති බලපත්‍ර ක්‍රමය යටතේ කොන්දේසි සහිතව බන්ධනාගාරයෙන් මුදා හළ යුතු යුතු බව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව නිර්දේශ කර තිබේ. 

කොරෝනා ⁣වෛරසය පැතිරීම හේතුවෙන් බන්ධනාගාර සිරකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන සලකා මෙම නිර්දේශ සිදු කර ඇතැයි සඳහන්වේ.

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් ජයසිරි තෙන්නකෝන් මහතාට ලිපියක් යොමු කරමින් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව මෙම නිර්දේශ නිකුත් කර තිබේ. 

මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව යොමු කළ ලිපිය පහත දැක්වේ.

Share