පසුගිය පැය 24ට ඉතාලියේ 743ක් මිය යති

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 24. 03. 2020 | 11.21pm
පසුගිය පැය 24ට ඉතාලියේ 743ක් මිය යති

කොරෝනා ආසාදනය හේතුවෙන්  පසුගිය පැය 24 තුළ ඉතාලියේ තවත් 743 දෙනෙකු මියගොස් තිබේ.  

ඉතාලියේ මේ දක්වා අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 6,820 ක් මියගොස් ඇති අතර අවම වශයෙන් 69,176 දෙනකුට ආසාදනය වී ඇත.

සෙනසුරාදා(21) දෛනික මරණ සංඛ්‍යාව 793 දක්වා ඉහළ යාමෙන් අනතුරුව ඉතාලියේ  දෛනික මරණ සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව දින දෙකක් අඩුවෙමින් පැවතිණි.

22 වැනිදා එරට දෛනික මරණ සංඛ්‍යාව 651 ලෙස සටහන් වූ අතර ඊයේ(23) දෛනික මරණ සංඛ්‍යාව 602ක් දක්වා අඩුවිය.

CNN ඇසුරෙන් 

Cover Photo : Aljazeera 

Share