ඉතාලියේ ⁣⁣දෛනික මරණ සංඛ්‍යාව දෙවැනි දිනටත් පහතට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 24. 03. 2020 | 12.16am
ඉතාලියේ ⁣⁣දෛනික මරණ සංඛ්‍යාව දෙවැනි දිනටත් පහතට

පසුගිය පැය 24ට ඉතාලියේ නව මරණ 602 ක් වාර්තා වී ඇති අතර මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,928 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

සෙනසුරාදා(21) දෛනික මරණ සංඛ්‍යාව 793 දක්වා ඉහළ යාමෙන් අනතුරුව අඛණ්ඩව දෛනික මරණ සංඛ්‍යාව අඩු වූ දෙවැනි දිනය මෙය වේ.

22 වැනිදා එරට මරණ සංඛ්‍යාව 651 ලෙස සටහන් විය.

Aljazeera ඇසුරෙන් 

Cover Photo : Andreas Solaro—AFP/Getty Images

Share