ඉන්දියාවේ සියලු මගී ගුවන් ගමන් නවතී

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 23. 03. 2020 | 8.07pm
ඉන්දියාවේ සියලු මගී ගුවන් ගමන් නවතී

සියලුම දේශීය ගුවන් ගමන් හෙට(24) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට නතර කරන බව ඉන්දියානු රජය නිවේදනය කරයි.

අඟහරුවාදා රාත්‍රී 11:59 ට පෙර ගුවන් ගමන් සිය ගමනාන්තයට ළඟාවිය යුතු බවත් ඒ සඳහා මෙහෙයුම් සැලසුම් වෙනස් කළ යුතු බවත් රජය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා පමණක් අවසර ලැබේ. එරට ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් දැනටමත් සතියක් සඳහා තහනම් කර ඇත.

Aljazeera ඇසුරෙන්

Share