අලුත් ආසාධිතයන්ගෙන් 08ක්ම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලට පිටින්

නිලුක සදුන් | Author . Translate to English or தமிழ் 23. 03. 2020 | 10.13am
අලුත් ආසාධිතයන්ගෙන් 08ක්ම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලට පිටින්

නව කොරෝනා (COVID-19) බවට ඊයේ දිනයේ තහවුරු කර ගත් රෝගීන් නව දෙනාගෙන් අට දෙනකුම හඳුනාගෙන ඇත්තේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින්  පිටදී බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය කියයි.


එක් රෝගියකු පමණක් කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් හඳුනාගෙන තිබේ.


අනිත් හඳුනා ගත් පිරිස යාපනය-උඩුවිල්, සේදවත්ත, නුගේගොඩ, මංග්ගොන, කළුතර, ඇරුක්ගොඩ සහ හිඹුටාන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවෝය.

මෙතරම් කාලයක් රෝගීන් සොයගෙන තිබුණු දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රමාණය මේ වන විට වර්ධන වී ඇති අතර එය දිස්ත්‍රික්ක 11ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබේ. 

දිනකට තහවුරු වූ රෝගීන් ගණන


රෝගීන් සංඛ්‍යාව වැඩි වූ ආකාරය


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාධිතයන් 19 දෙනකුද, ගම්පහෙන් 10 දෙනකු සහ කළුතරින් අට දෙනකු ද, පුත්තලමෙන් හය දෙනකු සහ රත්නපුරෙන් තිදෙනකු ද මේ වන විට වාර්තා වී තිබේ. කුරුණෑගල, ගාල්ල, කෑගල්ල, මඩකලපුව, බදුල්ල සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවලින් එක් රෝගියකු බැගින් ද වාර්තා වී තිබේ.

රෝගීන් හමුවූ ප්‍රදේශ සහ ස්ථාන 

1.මත්තේගොඩ

2.කොළඹ 08

    3.කොළඹ 08

    4.මහර 

    5.උඩුබද්දාව

    6.දුන්කන්නාව

    7.කොළඹ 08

    8.ගල්කිස්ස

    9.කොළඹ 08

    10.ගාල්ල

    11.අකුරගොඩ

    12.රාජගිරිය

    13.බෞද්ධාලෝක මාවත

    14.කොළඹ 06

    15.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    16.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    17.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    18.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    19.මඩකලපු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    20.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    21.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    22.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    23.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    24.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    25.ගල්කන්ද නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    26.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    27.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    28.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    29.මාරවිල

    30.රත්නපුර

    31.මඩකලපු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    32.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    33.වවුනියා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    34.උඩුගම්පොල

    35.කැලණිය

    36.වත්තල

    37.නෙළුම්දෙනිය

    38.කළුතර දකුණ

    39.කොළඹ 08

    40.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    41.මඩකලපුව

    42.වයික්කාල

    43.වයික්කාල

    44.මොරවක

    45.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    46.බණ්ඩාරගම

    47.බේරුවල

    48.මාලබේ

    49.දෙහිවල-ගල්කිස්ස

    50.රත්මලාන

    51.වත්තල

    52.ජා-ඇල

    53.රත්මලාන

    54.රත්නපුර

    55.රත්නපුර

    56.වයික්කාල

    57.ජා-ඇල

    58.ජා-ඇල

    59.බණ්ඩාරවෙල

    60.කන්දකඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    61.කන්දකඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    62.වයික්කාල

    63.ජා-ඇල

    64.ජා-ඇල

    65.කොළඹ 08

    66.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    67.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    68.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    69.නිවාසිපුර

    70.පානදුර

    71.කොළඹ 08

    72.වැල්ලවාය

    73.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    74.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන

    75.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    76.මඩකලපු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    77.වවුනියා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    78.උඩුවිල්

    79.සේදවත්ත

    80.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය

    81.නුගේගොඩ

    82.මග්ගොන

    83.කළුතර

    84.මැගෝනා

    85.අරුක්ගොඩ

    86.හිඹුටාන

    ස්ත්‍රී-පුරුෂ අනුව

    කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත රෝගීන්ගෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් පිරිමි රෝගීන්ය.එය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 71%කි. ආසාදිත ස්ත්‍රී ප්‍රතිශතය 29%කි.    වයස අනුව

    වයස අනුව ගත් විට කොරෝනා ආසාදිතයන්ගෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් වයස 41ත් 50ත් අතර පුද්ගලයෝ වෙති.එය 35.60%කි

    51-60 අතර ප්‍රතිශතය 14.90%කි.. වයස 61-70 අතර තහවුරු කරන ලද රෝගීන්ගේ ප්‍රතිශතය 8.00%කි.


    සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අද නිකුත් කළ දත්ත අනුව


    0-10 yrs 2.30%

    11 – 20 yrs 5.70%

    21 – 30 yrs 14.90%

    31 – 40 yrs 17.20%

    41 – 50 yrs 35.60%

    51 – 60 yrs 14.90%

    61 – 70 yrs 8.00%

    71 – 80 yrs 1.10%

    81 – 90 yrs 0.00%


    මෙම දත්ත සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිකුත් කරන ලද නිල තොරතුරු අනුව සකස් කරන ලදී

    Share