ඇමතුම් සඳහා හදිසි ණය සහ අමතර කතා කාලයක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 22. 03. 2020 | 4.19pm
ඇමතුම් සඳහා හදිසි ණය සහ අමතර කතා කාලයක්

ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් දුරකථන කාඩ්පත්/ රීලෝඩ් මිලදී ගැනීමේ දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ දී ඇති පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා හදිසි ණය සහ අමතර කතා කාලයන් ලබා දීමේ යාන්ත්‍රණයක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කර ඇතැයි විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම පවසයි.

පසුගෙවුම්  බිල්පත් ගෙවීමට  සහන කාලයක් දෙන ලෙසද එම කොමිසම අදාළ සේවා සමාගම්වලට උපදෙස් දී තිබේ.

වැඩි විස්තර සඳහා අදාළ සේවා සමාගම් අමතන ලෙසට ද එම කොමිසම දැනුම් දෙයි.

Share