මගී ගුවන් යානා සහ නැව් රටට ඇතුළුවීම තහනම්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 22. 03. 2020 | 12.28pm
මගී ගුවන් යානා සහ නැව් රටට ඇතුළුවීම තහනම්

සියලුම මගී ගුවන් යානා සහ මගී නෞකා දිවයිනට ඇතුළු වීම තහනම් කර ඇතැයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය කියයි.

කොරෝනා රෝගයට රටට ඇතුළු වීම නතර කිරීමේ අරමුණින් මෙම පියවර ගෙන ඇති බව රජය කියයි.

මෙම ක්‍රියාමාර්ගය වහාම ගන්නා ලෙස සිවිල් සංවිධාන සහ සිවිල් ක්‍රියාකාරීන් රජයෙන් ඉල්ලා තිබුණේ මීට සති දෙකක තුනකට පෙරදීය. එම අවස්ථාවේ රජය එය ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

Share