කොළඹ-ගම්පහ-පුත්තලම ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 21. 03. 2020 | 6.09pm
කොළඹ-ගම්පහ-පුත්තලම ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ කරයි

කොළඹ ,ගම්පහ සහ පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය අඟහරුවාදා (24) උදෑසන 6.00 දක්වා දීර්ඝ කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

නැවත අඟහරුවාදා සවස 2.00ට එම දිස්ත්‍රික්කවලට යළි ඇඳිරි නීතිය පනවන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය සඳුදා (23) උදැසන 6ට ඉවත් කර නැවත සවස 2.00ට පනවන බවත් අඟහරුවාදා උදෑසන 6.00 දක්වා ඇදිරි නීතිය බලපැවැත්වෙන බවත් එම නි⁣වේදනයේ දැක්වෙයි.

ඇඳිරි නීතිය නැවත පැනවීම ගැන පසුව දැනුම්දෙන බවද සඳහන් වෙයි.

Share