කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව 77 දක්වා ඉහලට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 21. 03. 2020 | 4.19pm
කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව 77 දක්වා ඉහලට

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 5ක් තහවුරු වූ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

තහවුරු වූ මුළු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 77 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.


Share