කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව තවත් ඉහලට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 20. 03. 2020 | 9.13pm
කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව තවත් ඉහලට

කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව 72 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව මේ වන විට රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 71කි.


Share