18 වැනිද උදේ දියතලාව රෝහලට ගිය අය සොයයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 20. 03. 2020 | 7.35pm
18 වැනිද උදේ දියතලාව රෝහලට ගිය අය සොයයි

දියතලාව මූලික රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශයෙන් පසුගිය 18 වැනි දා උදේ වරුවේ ප්‍රතිකර ලබා ගැනීමට පැමිණි පිරිස්වලට ස්වයං නිරෝධායනය යොමු වන ලෙස සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය උපදෙස් දෙයි. 

බණ්ඩාරවෙලින් හඳුනා ගත් බව කියන කොරෝනා රෝගියා පසුගිය 18 වැනි දා උදේ 9ත් 11ත් අතර දියතලාව මූලික රෝහලේ බාහිර ප්‍රතිකාර ඒකකයෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණ ඇති බව එම කාර්යාලය පවසයි.

එබැවින් එදින පැමිණි රෝගීන් අදාළ මහජන හපුතලේ සෞඛ්‍ය කාර්යාලය හෝ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් දැනුම්වත් කරන ලෙසත්, ඔවුන් නිවසින් පිට නොගොස් ස්වයං නිරෝධායනය වන ලෙසත් එම කාර්යාලය උපදෙස් දෙයි.

එසේ අය වේනම්⁩ 0715125854 හෝ 0711170007 යන දුරකථන අංකවලට දැනුම් දෙන ලෙස හපුතලේ සෞඛ්‍ය කාර්යාලය ඉල්ලයි.

Share