ගර්භනී මව්වරුන්ට නිවෙස්වලම සිටින්නැයි දැනුම්දීමක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 20. 03. 2020 | 1.39pm
ගර්භනී මව්වරුන්ට නිවෙස්වලම සිටින්නැයි දැනුම්දීමක්

හැකි සෑම විටම නිවසේ රැඳී සිටින ලෙසත් උත්සව සහ වෙළදසැල් වෙත යාම වැනි අනවශ්‍ය ගමන් බිමන් යාමෙන් වලකින ලෙස සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය ගර්භනී මව්වරුන්ට දැනුම් දෙයි.

COVID-19 කොරෝනා ව්‍යාප්තිය වන මේ අවදියේදී, ගර්භණී කාන්තාවන් සඳහා උපදෙස් කිහිපයක් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය විසින් ලබාදී තිබේ.

ඒවා පහත දැක්වෙයි.

1. ගර්භණී බව තහවුරුවුණු  ඔබ තවමත් සායනික සේවා සඳහා ලියාපදිංචි වී නොමැති නම් ප්‍රදේශයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිණිය හෝ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී  කාර්යාලය වෙත දුරකතනයෙන් අමතා ඒ බව දැනුම් දෙන්න.

2. ගර්භණී කාලය මාස 8 ක් (සති 32 ක්) හෝ ඊට වැඩි සියලුම  ගර්භණී කාන්තාවන්  පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිණිය දුරකතනයෙන් අමතා සායනයට ඔබ පැමිණිය යුතු දිනය සහ වේලාව  දැන  ගන්න.

3. ඔබගේ ගර්භණි කාලය මාස 8 කට (සති 32 කට) අඩු නම් සහ පහත රෝග තත්ත්ව තිබේ නම් පමණක් ඔබගේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිණිය දුරකතනයෙන් අමතා ඔබගේ වත්මන් තත්ත්වය පිලිබඳ විස්තර කර සායනයට යාමට දිනයක් සහ වේලාවක් දැන  ගන්න.

- දියවැඩියාව

- අධික රුධිර පීඩනය

- හෘද රෝග

- ශ්වසන ආබාධ

- වෙනත් කිසියම් රෝග ලක්ෂණ හෝ අපහසුතාවයක් ඇත්නම් 

4. හැකි සෑම විටම නිවසේ රැඳී සිටින්න. අනවශ්‍ය ගමන් බිමන් යාමෙන් වලකින්න - උදා.  උත්සව සහ වෙළදසැල් වෙත යාම. 

වැඩි විස්තර 1999 සුවසැරිය  අංකය අමතා හෝ ඔබගේ ප්‍රදේශයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිණිය මාර්ගයෙන් හෝ ලබා ගත හැක.

Share