දැනට පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ඉවතට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 20. 03. 2020 | 9.44am
දැනට පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ඉවතට

මේ වන විට ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති සියලුම ප්‍රදේශවල ඇඳිරි නීතිය දහවල් 12.00 දක්වා ඉවත් කරන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව පුත්තලම ,හලාවත සහ මීගමුව-කොච්චිකඩේ යන පොලිස් බල ප්‍රදේශවලටත් වත්තල ජාඇල පොලිස් බල ප්‍රදේශවලටත් පැනවූ පොලිස් ඇදිරි නීතිය අද (20) උදෑසන 9.00 සිට දහවල් 12.00 දක්වා තාවකාලිකව ඉවත් කෙරෙයි.

මෙම තීරණයට හේතුව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ නැත

Share