මුළු දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 20. 03. 2020 | 9.13am
මුළු දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය

අද(20) පස්වරු 6.00 සිට ලබන සඳුදා (23) දක්වා මුළු දිවයිනටම බලපාන පරිදි ඇඳිරි නීතිය පනවන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

මෙම කාලය තුළ ජනතාව නිවෙස්වල සිටිය යුතු බවත් අත්‍යවශ්‍ය සේවා සහ මාධ්‍ය සේවා සඳහා පමණක් අවසර හිමි වෙයි.ඒ සඳහා අදාල ආයතනය මගින් ලබා දී ඇති නිල හැඳුනුම්පත තිබිය යුතුය.

විදේශගත වන මගීන්ට ගුවන් ටිකට්පත ඇඳිරි නීති බලපත්‍රය වශයෙන් ගත හැකිය.


Share