වත්තලට-ජාඇලට ඇඳිරි නීතිය පනවයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 19. 03. 2020 | 9.52pm
වත්තලට-ජාඇලට ඇඳිරි නීතිය පනවයි

වත්තල සහ ජාඇල පොලිස් බලප්‍රදේශවලට නැවත දැනුම්දෙන තුරු අද (19) රාත්‍රී 10.00 සිට පොලිස් ඇඳිරිනීතිය පනවන බව පොලිස් මූලස්ථානය කියයි.

Share