අනිසි ලෙස කලබල නොවන්නැයි හමුදාපති ඉල්ලයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 19. 03. 2020 | 4.11pm
අනිසි ලෙස කලබල නොවන්නැයි හමුදාපති ඉල්ලයි

ජනතාවට අනිසි ලෙස බිය නොවන්නැයි සහ කලබලකාරී තත්ත්වයක⁣ට පත් නොවන්නැයි හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ඉල්ලයි.

කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන මාධ්‍ය හමුවේදී ඒ මහතා මෙලෙස ඉල්ලා සිටියේය.


Share