ප්‍රතිකාර ලබන කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 59 දක්වා ඉහළට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 19. 03. 2020 | 3.54pm
ප්‍රතිකාර ලබන කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 59 දක්වා ඉහළට

අද (19) අලුතින් කොරෝනා රෝගීන් 7ක් තහවුරු වූ බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසයි.

ඒ අනුව මෙි වන විට ප්‍රතිකාර ලබන කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 59 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

තහවුරු වූ මුළු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 60කි.(චීන කාන්තාව සමග)

Share