ශ්‍රී ලංකාවෙන් කොරෝනා රෝගීන් හමුවූ ප්‍රදේශ සහ ස්ථාන

නිලුක සදුන් | Author . Translate to English or தமிழ் 19. 03. 2020 | 10.38am
ශ්‍රී ලංකාවෙන් කොරෝනා රෝගීන් හමුවූ ප්‍රදේශ සහ ස්ථාන

අද(19) උදෑසන 10.00 විට ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වූ කොරෝනා රෝගීන් ගණන 53කි.ඒ සම්පූර්ණ සුවය ලබා පිටව ගිය චීන කාන්තාවත් ඇතුළුවය.

මෙම වාර්තාව මෙරටින් හමුවූ රෝගීන් ගැන සංඛ්‍යාත්මක දත්ත විමසුමකි.

වයස අනුව


වයස අනුව බැලූ කල කොරෝනා ආසාදිතයන්ගෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් වයස 41ත් 50ත් අතර පුද්ගලයෝ වෙති.එය 45.20%කි. වයස 61-70 අතර තහවුරු කරන ලද රෝගීන්ගේ ප්‍රතිශතය 9.5කි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ වාර්තා අනුව වයස අවුරුදු 71ට වැඩි පුද්ගලයන්ට රෝගය වැළදී නැත. 

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අද(19) දුන් දත්තවල වයස අවුරුදු 71ට වැඩි රෝගීන් නොමැති බව සඳහන් වුවත් 16 වැනිදා ගාල්ලෙන් සොයාගත් රෝගියාගේ වයස 73ක් බව එදින ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිවේදනයේ සඳහන් විය.


සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අද නිකුත් කළ වාර්තා අනුව 

11 – 20 yrs - 7.10%

21 – 30 yrs - 9.50%

31 – 40 yrs - 16.70%

41 – 50 yrs - 45.20%

51 – 60 yrs - 9.50%

61 – 70 yrs - 9.50%

71 – 80 yrs - 0.00%

81 – 90 yrs - 0.00%


රටවල් අනුව

වැඩි ආසාදිත සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතිකයන් අතරින් වන අතර එය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 94.3කි.

චීන,ඉන්දියානු සහ ප්‍රංශ ජාතිකයන් එක් පුද්ගලයකු බැගින් කොරෝනා ආසාදිත ලෙසට තහවුරු විය.ප්‍රතිශතයක් ලෙසට 1.9% බැගිනි.ස්ත්‍රී-පුරුෂ අනුව

කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත රෝගීන්ගෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් පිරිමි රෝගීන්ය.එය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 81%කි. ආසාදිත ස්ත්‍රී ප්‍රතිශතය 19%කි.


රෝගීන් හමුවූ ස්ථාන අනුව

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තහවුරු වූ රෝගීන්ගෙන් 37%ක් දෙනකු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් සොයාගෙන ඇති අතර පිටත වෙනත් ප්‍රදේශවලින් හමුවූ රෝගීන්ගේ ප්‍රතිශතය 63%කි.

අද (18) වන විට තහවුරු කෙරුණු රෝගීන් හමුවූ ස්ථාන පහත දැක්වෙයි.(චීන කාන්තාවගේ තොරතුරු සටහන් වී නැත.) දත්ත - සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය (Link-http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si)

 1. 1.මත්තේගොඩ
 2. 2.කොළඹ 08
 3. 3.කොළඹ 08
 4. 4.මහර 
 5. 5.උඩුබද්දාව
 6. 6.දුන්කන්නාව
 7. 7.කොළඹ 08
 8. 8.ගල්කිස්ස
 9. 9.කොළඹ 08
 10. 10.ගාල්ල
 11. 11.අකුරගොඩ
 12. 12.රාජගිරිය
 13. 13.බෞද්ධාලෝක මාවත
 14. 14.කොළඹ 06
 15. 15.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 16. 16.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 17. 17.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 18. 18.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 19. 19.මඩකලපු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 20. 20.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 21. 21.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 22. 22.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 23. 23.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 24. 24.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 25. 25.ගල්කන්ද නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 26. 26.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 27. 27.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 28. 28.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 29. 29.මාරවිල
 30. 30.රත්නපුර
 31. 31.මඩකලපු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 32. 32.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 33. 33.වවුනියා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
 34. 34.උඩුගම්පොල
 35. 35.කැලණිය
 36. 36.වත්තල
 37. 37.නෙළුම්දෙනිය
 38. 38.කළුතර දකුණ
 39. 39.කොළඹ 08
 40. 40.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
  1. 41.මඩකලපුව
  2. 42.වයික්කාල
  3. 43.වයික්කාල
  4. 44.මොරවක
  5. 45.කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
  6. 46.බණ්ඩාරගම
  7. 47.බේරුවල
  8. 48.මාලබේ
  9. 49.දෙහිවල-ගල්කිස්ස
  10. 50.රත්මලාන
  11. 51.වත්තල
  12. 52.ජා-ඇල
  13.  
  14. ඉහත ලැයිස්තුව අනුව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිට මෙම රෝගය වැළදී ඇති බවට තහවුරු වී ඇත්තේ 19 දෙනකු පමණි.

  15. ලංකාවේ වෙනත් ප්‍රදේශවලින් 33 දෙනකු සොයාගෙන තිබේ.ඔවුන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටි අය නොවන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය සඳහන් කරයි.

  16. මේ අනුව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිට රෝගය වැළදී ඇති ප්‍රතිශතය 36.54%ක් වැනි ප්‍රතිශතයකි.


  17. වෙනත් ප්‍රදේශවලින් සොයාගත් රෝගීන්ගේ ප්‍රතිශතය 63.5%කට ආසන්න ප්‍රතිශතයකි. (19/52=36.54 | 34/52=63.46).

  1. මෙම වාර්තාව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවියේ දත්ත සහ වාර්තා ඇසුරෙන් සකස් කරන ලදී.(Link-http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si)

  1. SCREENSHOTS   1. Link-https://www.google.com/maps/d/viewer
Share