කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව තවත් ඉහලට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 19. 03. 2020 | 10.32am
කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව තවත් ඉහලට

මෙරට තහවුරු වූ කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව 53 දක්වා ඉහල ගොස් ඇත.(චීන කාන්තාව ද ඇතුළුව)

සැකසහිත රෝගීන් 243ක් රෝහල්වල වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ ප්‍රතිකාර ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.


Share