සිංගප්පූරුවට එන සියලු සංචාරකයින් නිරෝධායනය කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 18. 03. 2020 | 8.55pm
සිංගප්පූරුවට එන සියලු සංචාරකයින් නිරෝධායනය කරයි

රට තුළට ඇතුළු වන සියලුම සංචාරකයින් දින 14 ක අනිවාර්ය නිරෝධායනයකට භාජනය විය යුතු බව සිංගප්පූරු රජය පවසයි.

බදාදා නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කියා සිටියේ සියලුම අභ්‍යන්තර සංචාරකයින්ට “නිවසේ රැඳී සිටින” ලෙසට නිවේදන නිකුත් කරන බවයි.

ප්‍රංශය, ජර්මනිය, ඉතාලිය, ඉරානය, දකුණු කොරියාව සහ ස්පාඤ්ඤයයේ සංචාරය කර ඇති අයට ඇතුළුවීම තහනම් කිරීමේ නීති අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව එරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

Share