මුඛ ආවරණ-විෂබීජ නාශක බදුවලින් නිදහස්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 18. 03. 2020 | 5.08pm
මුඛ ආවරණ-විෂබීජ නාශක බදුවලින් නිදහස්

මුඛ ආවරණ සහ ආනයනික විෂබීජ නාශක සඳහා මෙතෙක් අය කෙරුණු තීරු බද්ද සහ අනෙකුත් බදු අද (18) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කරයි.

රට තුළ ක්‍රියාත්මක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙළ ශක්තිමත්ව තව දුරටත් ඉදිරියට රැගෙන යාමේ අරමුණෙන් රජය මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව අදාළ ආනයනික භාණ්ඩ විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බදු පනතට යටත් කර ඇත. 

Share