සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විභාගත් කල් දමයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 18. 03. 2020 | 3.21pm
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විභාගත් කල් දමයි

සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශය මගින් මාර්තු හා අප්‍රේල් මාසවල පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සියලු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග කල් දැමීමට සිදුවන බව සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යංශයේ අධ්‍යක්ෂ (විභාග) ඒ.එල් බස්නායක මහතා දැනුම් දෙයි.

එම විභාගයන් පවත්වන දිනයන් ඉදිරියේ දී දැනුම්දීමට කටයුතු කරන බව ද ඒ.එල් බස්නායක මහතා වැඩිදුරටත් දන්වා සිටියි.

කොරෝනා වෛරසය පැතිරීමේ තත්ත්වය හේතුවෙන්  මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව 


Share