රටට හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශ කරන්නැයි දැඩි ඉල්ලීම්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 16. 03. 2020 | 9.26pm
රටට හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශ කරන්නැයි දැඩි ඉල්ලීම්

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම වලකාගැනීමට වහාම හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත්කර රටේ ගුවන්තොටුපළ සහ වරාය වසා දමා ර⁣ට Lockdown තත්ත්වයකට පත් කරන්නැයි වෘත්තීය සමිති සහ සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයෝ ඉල්ලා සිටිති.