මාර්තු 01-15 කාලයේ රටවල් 03කින් ආ අයට දැනුම්දීමක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 16. 03. 2020 | 9.10pm
මාර්තු 01-15 කාලයේ රටවල් 03කින් ආ අයට දැනුම්දීමක්

මාර්තු 01-15 කාලය අතරතුර දකුණු කොරියාව,ඉතාලිය සහ ඉරානයේ සිට පැමිණි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක නොසිටීනම් වහාම ළඟම ඇති පොලිසියට හෝ 119 මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි වන ලෙසට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙයි.

මෙම නියෝගයට පටහැනිව කටයුතු කරන්නේනම් නිරෝධායන පනත යට⁣තේ නීති ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවද දැනුම් දී තිබේ.

Share