නිවාඩුව දීර්ඝ නොකරන බව අමාත්‍ය බන්දුල කියයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 16. 03. 2020 | 3.56pm
නිවාඩුව දීර්ඝ නොකරන බව අමාත්‍ය බන්දුල කියයි

අද (16) දිනය සඳහා ලබා දුන් රජයේ,වෙළඳ සහ බැංකු නිවාඩුව දීර්ඝ කිරීමේ සූදානමක් නැතැයි අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ දී කොරෝනා ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධයෙන් දැනුම්දීම සඳහා පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවේදීය.

ඒ බව රාජ්‍ය පරිපාලන ලේකම්වවරයා ද පැවසීය

Share