අසත්‍ය ප්‍රචාර පැතිරවු දෙන්නෙක් අත්අඩංගුවට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 16. 03. 2020 | 3.32pm
අසත්‍ය ප්‍රචාර පැතිරවු දෙන්නෙක් අත්අඩංගුවට

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රචාර පැතිර වූ දෙදෙනෙකු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.


Share