උසස් පෙළ - ශිෂ්‍යත්ව අයදුම්පත් කැඳවීමේ කාලය දීර්ග කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 16. 03. 2020 | 3.09pm
උසස් පෙළ - ශිෂ්‍යත්ව අයදුම්පත් කැඳවීමේ කාලය දීර්ග කරයි

රටේ පවතින සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හේතුවෙන් නිරෝධායන හේතු මත විභාග දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රය තුළ⁣⁣ට මහජන පැමිණීම් සීමා කරන බැවින් එක්දින සහ සාමාන්‍ය සේවා කවුළු වසා තබන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

2020 අපොස උසස් පෙළ සහ 05 වසර ශිෂ්‍යයත්ව විභාගයේ අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය මාර්තු 31 දක්වා දීර්ග කළ බවත් මෙතෙක් අයදුම් කිරීමට නොහැකි වූ අපේක්ෂකයින් මාර්ගගත ක්‍රමයට පමණක් අයදුම් කරන ලෙස එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

වැඩි විස්තර සඳහා 1911 අමතන ලෙසත් දැනුම් දෙයි.


Share