රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අත්හිටුවයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 16. 03. 2020 | 1.46pm
රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අත්හිටුවයි

රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ඇතුළු මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන කටයුතු ලබන 31 වන දා දක්වා අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

රියදුරු බලපත්‍ර ලබාගැනීම, අලුත්කිරීම හෝ ඒ ආශ්‍රිත කටයුතු සඳහා මහජනතාව වේරහැර රියදුරු බලපත් ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ වෙනත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයකට පැමිණීම මාර්තු 31 දක්වා තාවකාලිකව සීමා කිරීන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

කොරෝනා (COVID-19) වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හැකි තරම් අවම කළ හැකි වන පරිදි, මහජනයා කණ්ඩායම් ලෙස එක්රැස් වීම වලකන සියලු  ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම රජයේ ආයතන සියල්ලකම මූලික වගකීම වන බව ප්‍රවාහන කළමනාකරණ සේවා අමාත්‍යංශය හා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව තීරණය කර ඇත.

එබැවින් හෙට (17) සිට මාර්තු 31 දක්වා වේරහැර රියදුරු බලපත් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ හෝ අනිකුත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වල රියදුරු බලපත්‍ර ආශ්‍රිත සේවා ක්‍රියාත්මක නොවන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි.

එමෙන්ම හෙට (17) සිට මාර්තු 31 දක්වා කාලය තුළ දැනටමත් දින හා වේලාවන් ලබා දී ඇති සියලු රියදුරු බලපත් ලිඛිත හා ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණ ද අවලංගු කරන බව දැක්වෙයි.

ඒ අනුව මෙම කාලසීමාව තුල වේරහැර හා අනිකුත් දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලට පැමිණීමෙන් වලකින ලෙස ද මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබේ.

මේ කාල සීමාව තුල කාලය දීර්ඝ කිරීමට නියමිත රියදුරු බලපත් හා තාවකාලිකව අවලංගු කරන ලද පරීක්ෂණ සඳහා ලබා දෙන විසඳුම පිළිබඳව ඉදිරියේදී දැනුම් දීමට කටයුතු කරන බව ද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.


Share