ඉතාලියේ එක් දිනක දී මරණ 368ක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 16. 03. 2020 | 12.15am
ඉතාලියේ එක් දිනක දී මරණ 368ක්

ඉරිදා(15) ඉතාලියේ කොරෝනා නව මරණ 368 ක් වාර්තා වී තිබේ.

මේ අනුව රටේ මරණ සංඛ්‍යාව 1,441 සිට  1,809 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

රෝගීන් සංඛ්‍යාව 21,157 සිට 24,747 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව එරට සිවිල් ආරක්ෂක අධිකාරිය පවසයි.

Cover Photo : Miguel MEDINA / AFP
Share