පොලිස් නිශ්කාෂණ වාර්තා Online ක්‍රමයට පමණයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 15. 03. 2020 | 9.34am
පොලිස් නිශ්කාෂණ වාර්තා Online ක්‍රමයට පමණයි

පොලිස් මූලස්ථානය මගින් ලබාදෙන පොලිස් නිශ්කාෂණ වාර්තා අද(15) සිට විද්‍යුත් මාර්ගගත (Online) ක්‍රමයට පමණක් නිකුත් කරන බව පොලිසිය කියයි. 

මෙතෙක් නිශ්කාෂණ වාර්තාවලට අයදුම්පත් බාරගැනීමට නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කොළඹ දිසා කාර්යාලයේ ස්ථාපිත කර තිබූ කාර්යාලය සති දෙකක් වසා තැබීමට තීරණය කර ඇතැයි ද පොලිසිය පවසයි.

Share