තවත් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 14. 03. 2020 | 8.11pm
තවත් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක්

වවුනියාවේ බම්බයිමඩුහි තවත් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කර ඇති බව යුද හමුදා ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් චන්දන වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

Share