කොළඹ-හලාවත කතෝලික දේව මෙහෙයන් අවලංගු කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 14. 03. 2020 | 6.38pm
කොළඹ-හලාවත කතෝලික දේව මෙහෙයන් අවලංගු කරයි

අද සිට සති 2ක් යනතුරු කොළඹ අගරදගුරු සහ හලාවත රදගුරු පදවියට අයත්  සියලුම කතෝලික පල්ලිවල දේව මෙහෙයන් අවලංගු කිරීමට තීරණය කර ඇත.

කොළඹ සහ හලාවත රදගුරු පදවියේ සියලුම කතෝලික පල්ලිවල ඉරිදා මෙහෙයන් අවලංගු කරන ලෙස කොළඹ මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් කොළඹ අගරදගුරුවරයා එම පදවිවල සියලුම කතෝලික පල්ලිවලට දැනුම් දී ඇත.

අද අගරදගුරුවරයාගේ නිවසේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අගරදගුරුවරයා කියා සිටියේ කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම අවම කිරීම සඳහා ක්‍රියා කරන මෙම සමයේ විශේෂ ආගමික උත්සව නතර කළ යුතු බවයි.

Share