රටවල් තුනකට ශ්‍රී ලංකාවෙන් සංචාරක තහනමක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 13. 03. 2020 | 9.12am
රටවල් තුනකට ශ්‍රී ලංකාවෙන් සංචාරක තහනමක්

ඉතාලිය,දකුණු කොරියාව සහ ඉරානය යන රටවල සිටඑන මගීන් සඳහා සංචාරක තහනමක් පැනවීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව එම රටවල සිට මෙරටට මගීන් රැගෙන ඒම හෙට(14) සිට නවත්වන ලෙස ගුවන් සමාගම්වලට රජය දැනුම් දී ඇත.

Share